sâmbătă, 17 mai 2014

Rezultatele concursului organizat de Revista Haiku/ed.2014


Colectivul de redacţie al revistei de interferenţe culturale româno-japoneze HAIKU a organizat a zecea ediţie a concursului anual de poeme haiku, ediţia 2014, cu participare internaţionalã, în primul semestru al anului.
Au fost primite pentru concurs un numãr total de 816 poeme haiku, aparţinând la 141 poeţi. Dintre acestea un numãr de 220 poeme aparţin poeţilor  români, iar 596 poeme  poeţilor strãini.
Criteriile de apreciere ale poemelor trimise la concurs au fost cele fãcute cunoscute participanţilor prin comunicatul concursului. 
Juriul concursului a avut urmãtoarea componenţã:
-Preşedinte: Valentin Nicoliţov.
-Membri: Teodora Moţet şi Florin Grigoriu.
Juriul concursului a acordat premii şi menţiuni la secţiunile românã, englezã şi francezã. Câstigãtorii concursului sunt prezentaţi în continuare.Secţiunea română*

Premiul întâi/ First award

Vasile CONIOŞI-MESTEŞANU

Noapte de vară –                        Summer night –
barza ciupeşte luna                     the stork pinches the moon
printre nuferi                               among water lilies

Premiul 2/ Second award
Eduard ŢARĂ

Noapte de vară –                        Summer night –
cântecul beţivului                        the song of the drunk man
rătăcind strada                            is losing the street

Premiul 3/ Third award
Radu PATRICHI

Cimitirul gol –                             Empty cemetery -                     
pe mormântul de copil                 on child’s tomb              
om de zăpadă                             snowman

Senryu-Premiul 1/ Senryu- First award
Gheorghe VICOL

Lenin pe soclu –                           Lenin on a piedestal -
semne că-l iubesc încă               signs that birds still
păsărelele                                     love him

Senryu-Premiul 2/ Senryu- Second award
Ana RUSE

Curte de babă                          Old woman’s yard -      
zorelele se caţără                        morning glory climb
pe gardul moşului                       on old man’s fence


Senryu-Premiul 3/ Senryu- Third award
Cezar CIOBÎCĂ

Primiri urgenţă                           Emergency room 
se grăbesc să-mi ia sânge             only mosquitoes are in a hurry
numai ţânţarii                               to take my blood

Menţiuni/ Mentions
RUSU CRISTINA

Prunii în floare                           Plum trees in bloom                 
vântul duce parfumul                    the wind caries the fragrance
în casa goală                                in the empty house

Maria TIRENESCU

Uşă blocată –                               Door locked             
în casă înfloreşte                          in the house blooms
o muşcată roz                               a pink geranium

Andana CĂLINESCU

Noapte de vară.                            Summer night.
Un pescăruş veghează                   a seagull watches
sus pe-o cornişă                           up on a cornice

Anca Florentina POPESCU 

Palid  în poartă –                           Pale in the gate 
fiul se-ntoarce bătrân                     the son returns old man
azi de la război                              today from the war

Virginia POPESCU

Cuib luat de vânt –                       Nest taken by the wind 
împrăştiaţi prin iarbă                    spread through the grass
puii de mierlă                               blackbird’s chicks

Constantin STROE

Prima bucurie                           First joy        
 copilul rosteşte                          the child says
 cuvântul ,,mama”                       the word “mother”

Letiţia IUBU

Sfârşit de sezon –                     End of the season 
bikinii cu palmieri                      bikini with palm trees
agăţaţi pe sârmă                        hang by the

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu